Jesus talar om Muhammed(fred vare med dem)

Källa: www.bibeln.se, http://www.islamicproductions.com/Swedish(svenska koranen)

I det här inlägget kommer jag förklara hur Jesus pratat om Muhammed i det Nya Testamentet och det Gamla, båda utgör själva bibeln. I kapitlet John så pratar Jesus(fvmh) om någonting väldigt speciellt som ska komma. Kristna idag har tron vid att han pratar om "Den Heliga Anden". Fast vi ska nu analysera vad som står och vad Jesus(fvmh) egentligen säger.

John 14:16 "Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid:"
John 14:26 "Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er."
John 15:26 "När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig."
John 16:7-14 "Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta."

I dessa fyra verser är ordet "hjälpare" översatt från det grekiska ordet "Paraclete" (Ho Parakletos på antik grekiska). Parakletos på grekiska är till tolkningen, en förespråkare. En som stöder ett beslut i ett visst ämne och talar för och om det. Ordet Paraclete är skrivet i John 14:26 och skrivs som "den heliga anden".
Den enda versen i hela Bibeln som förknippar Paraclete med den heliga anden är john 14:26. Men dom forna handskrifterna håller inte med om att "Parakletos" är den Heliga Anden. Den kända Codex Cyriacus som skrevs 400 år e.kr. hittades i Sinai Berget 1812 av två engelsmän. I den skriver john 14:26 "Paraclete, anden." och inte "Paraclete, den heliga anden."
En ande i det Nya Testamentet är en mänsklig profet. Därför sa Jesus att en profet skulle komma och inte den heliga anden. Jesus skulle aldrig säga "han" till den heliga anden utan "det", men det gjorde inte han. Ifall vi läser 1 john 4:1 så står det "Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen."

Så Jesus talade om en profet som skulle

1. Bli sänd från Gud
2. Påminna oss om det Jesus sa
3. Lära oss om allt Jesus lärde
4. Han ska vittna om Jesus
5. Han ska visa vad Synd är
6. Han ska visa vad Rättfärdighet är
7. Han ska visa vad Dom är
8. Han ska säga allt som Jesus inte kunde säga [för att folket under Jesus tid inte kunde förstå]
9. Han ska vägleda med HELA sanningen.
10. Han ska inte tala för sig själv utan han ska säga det han hör.
11. Han ska förhärliga Jesus

Muhammed (källa: den heliga koranen och böcker om Muhammeds liv)

1. Blev sänd från Gud (Allting i Koranen hänvisar till att han blev det)
2. Påminde om allt Jesus sa (hänvis. den Heliga Koranen)
3. Lärde allt som Jesus lärde(Muhammeds liv)
4. Vittnade om Jesus och Maria, ett helt kapitel i den heliga koranen kallas "Maria" och berättar om Jesus födelse, det Jesus gjorde och vad Maria sa med mera. Genom hela Koranen är Jesus namn nämnd 25 gånger. Och alla gånger förklarade vad han gjorde, sa och uppfyllde.
5. Visade vad Synd var genom att få Koranen uppenbarad och därefter förklara vad Synd är.
6. Visade vad Rättfärdighet var       -=-
7. Visade vad Dom var -=-
8. Bekräftade massor som Jesus inte kunde förklara för alla dem stora ledarna gav inte honom chansen, medan under Muhammeds tid gav ledarna upp och Muhammed hämtade en fulländad religion som började från Adam, Islam och tillsammans med det, den Heliga Koranen. Som vetenskapsmän idag bekräftar allt vetenskapligt och därmed förklarar den Heliga Koranen som felfri gällande vetenskapen och allt annat.
9. Vägledde folket på den tiden och vägleder Sanningen nu med, vi kan se hur världens befolkning idag accepterar Sanningen genom att Islam växer med 2.7% för varje år, 20-40000 amerikaner vänder sig till Islam och ser Sanningen Idag. Vilket jag och alla som blir muslimer ser det som bevis nog.
10. Talade efter det han hörde från Gabriel och Allah.
11. Talade om Jesus och förklarade samma budskap, igenom den Heliga Koranen så är Jesus förhärligad som en av Allahs viktigaste profeter.

Jesus och Muhammed(fred vare med dem) var några av Guds största och viktigaste profeter, Jesus avslutade Isaacs familjegren och uppfyllde löftet GUD gav i Gamla Testamentet. Muhammed avslutade Ishmaels familjegren och uppfyllde löftet GUD gav i Gamla Testamentet och samtidigt bekräftade allt Jesus hade talat om som skulle komma, Sanningen skulle komma. Islam kom till oss.

Jag vill avsluta med ett händelsecitat ur den Härliga Koranen där Jesus först talar
Sura Maria 19:29-33;
Hon pekade på honom. De sa, "Hur skulle vi kunna tala med ett spädbarn i sin krubba?"
(spädbarnet talade och) sa, "Jag är en GUDs tjänare. Han har givit mig skriften och utnämnt mig till profet.
"Han har välsignat mig vart jag än går, och ålagt mig att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat) så länge jag lever.
"Jag ska hedra min mor; Han har inte gjort mig till en olydig rebell."
"Och frid vare med mig dagen jag föddes, dagen jag dör, och dagen jag återupplivas."

Salam Aleykum

2 månader senare

Fred vare över er alla,

Det var 2 månader sen jag skrev ett inlägg i bloggen.
Jag funderade på att skapa en ny blogg om Islam, märkte att jag hade några veckor kvar tills slutbetygen så jag prioriterade studierna före bloggandet. Just nu är jag i en by i turkiet, känns bra att vara bland troende folk med starka iman.

Må Allah ge dom med stark iman det bästa. Använder sällan internet men ska börja med fler inlägg snart, kanske också en ny blogg mer om Islam och Islam & Sverige eller Islam & Idag... Något hoppas jag på InsAllah. 

Har ni några frågor? Kommentera

Nästa inlägg kommer den 1a augusti Insallah..

Salam Aleykum

RSS 2.0