Jesus talar om Muhammed(fred vare med dem)

Källa: www.bibeln.se, http://www.islamicproductions.com/Swedish(svenska koranen)

I det här inlägget kommer jag förklara hur Jesus pratat om Muhammed i det Nya Testamentet och det Gamla, båda utgör själva bibeln. I kapitlet John så pratar Jesus(fvmh) om någonting väldigt speciellt som ska komma. Kristna idag har tron vid att han pratar om "Den Heliga Anden". Fast vi ska nu analysera vad som står och vad Jesus(fvmh) egentligen säger.

John 14:16 "Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid:"
John 14:26 "Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er."
John 15:26 "När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig."
John 16:7-14 "Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta."

I dessa fyra verser är ordet "hjälpare" översatt från det grekiska ordet "Paraclete" (Ho Parakletos på antik grekiska). Parakletos på grekiska är till tolkningen, en förespråkare. En som stöder ett beslut i ett visst ämne och talar för och om det. Ordet Paraclete är skrivet i John 14:26 och skrivs som "den heliga anden".
Den enda versen i hela Bibeln som förknippar Paraclete med den heliga anden är john 14:26. Men dom forna handskrifterna håller inte med om att "Parakletos" är den Heliga Anden. Den kända Codex Cyriacus som skrevs 400 år e.kr. hittades i Sinai Berget 1812 av två engelsmän. I den skriver john 14:26 "Paraclete, anden." och inte "Paraclete, den heliga anden."
En ande i det Nya Testamentet är en mänsklig profet. Därför sa Jesus att en profet skulle komma och inte den heliga anden. Jesus skulle aldrig säga "han" till den heliga anden utan "det", men det gjorde inte han. Ifall vi läser 1 john 4:1 så står det "Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen."

Så Jesus talade om en profet som skulle

1. Bli sänd från Gud
2. Påminna oss om det Jesus sa
3. Lära oss om allt Jesus lärde
4. Han ska vittna om Jesus
5. Han ska visa vad Synd är
6. Han ska visa vad Rättfärdighet är
7. Han ska visa vad Dom är
8. Han ska säga allt som Jesus inte kunde säga [för att folket under Jesus tid inte kunde förstå]
9. Han ska vägleda med HELA sanningen.
10. Han ska inte tala för sig själv utan han ska säga det han hör.
11. Han ska förhärliga Jesus

Muhammed (källa: den heliga koranen och böcker om Muhammeds liv)

1. Blev sänd från Gud (Allting i Koranen hänvisar till att han blev det)
2. Påminde om allt Jesus sa (hänvis. den Heliga Koranen)
3. Lärde allt som Jesus lärde(Muhammeds liv)
4. Vittnade om Jesus och Maria, ett helt kapitel i den heliga koranen kallas "Maria" och berättar om Jesus födelse, det Jesus gjorde och vad Maria sa med mera. Genom hela Koranen är Jesus namn nämnd 25 gånger. Och alla gånger förklarade vad han gjorde, sa och uppfyllde.
5. Visade vad Synd var genom att få Koranen uppenbarad och därefter förklara vad Synd är.
6. Visade vad Rättfärdighet var       -=-
7. Visade vad Dom var -=-
8. Bekräftade massor som Jesus inte kunde förklara för alla dem stora ledarna gav inte honom chansen, medan under Muhammeds tid gav ledarna upp och Muhammed hämtade en fulländad religion som började från Adam, Islam och tillsammans med det, den Heliga Koranen. Som vetenskapsmän idag bekräftar allt vetenskapligt och därmed förklarar den Heliga Koranen som felfri gällande vetenskapen och allt annat.
9. Vägledde folket på den tiden och vägleder Sanningen nu med, vi kan se hur världens befolkning idag accepterar Sanningen genom att Islam växer med 2.7% för varje år, 20-40000 amerikaner vänder sig till Islam och ser Sanningen Idag. Vilket jag och alla som blir muslimer ser det som bevis nog.
10. Talade efter det han hörde från Gabriel och Allah.
11. Talade om Jesus och förklarade samma budskap, igenom den Heliga Koranen så är Jesus förhärligad som en av Allahs viktigaste profeter.

Jesus och Muhammed(fred vare med dem) var några av Guds största och viktigaste profeter, Jesus avslutade Isaacs familjegren och uppfyllde löftet GUD gav i Gamla Testamentet. Muhammed avslutade Ishmaels familjegren och uppfyllde löftet GUD gav i Gamla Testamentet och samtidigt bekräftade allt Jesus hade talat om som skulle komma, Sanningen skulle komma. Islam kom till oss.

Jag vill avsluta med ett händelsecitat ur den Härliga Koranen där Jesus först talar
Sura Maria 19:29-33;
Hon pekade på honom. De sa, "Hur skulle vi kunna tala med ett spädbarn i sin krubba?"
(spädbarnet talade och) sa, "Jag är en GUDs tjänare. Han har givit mig skriften och utnämnt mig till profet.
"Han har välsignat mig vart jag än går, och ålagt mig att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat) så länge jag lever.
"Jag ska hedra min mor; Han har inte gjort mig till en olydig rebell."
"Och frid vare med mig dagen jag föddes, dagen jag dör, och dagen jag återupplivas."

Salam Aleykum

Kommentarer
Postat av: johan

intressant! har en fråga! Hur vet du att en ande är en mänsklig profet?"En ande i det Nya Testamentet är en mänsklig profet. Därför sa Jesus att en profet skulle komma och inte den heliga anden."

2009-07-25 @ 13:05:40
URL: http://noshorningspartiet.tk
Postat av: Bloggen

Hej Johan!1 john 4:1 "Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen."Jesus(fred vare med honom) talar om andar som man ska sätta prov på. Han säger också "... TY många falska profeter har gått ut i världen."Man kan inte sätta en ande på prov, däremot kan man sätta människor och profeter på prov.

Jesus(fvmh) menade att dessa andar var profeter när han band meningen med; TY många falska profeter har gått ut i världen.Ordet "Paraclete" är given till Jesus(fmvh) i versen 1 John 2:1"Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig."Svenska bibeln har översatt Paraclete till ordet förespråkare som betyder "en som för talan" och det är vad som står i 1 john 2:1 "en som för talan" men det finns ett ord för det, nämnligen "Paracletos" som Jesus nämnde skulle komma efter honom.Notera hur översättarna har lyckats att översätta det här samma ordet på ett sätt (som har en talan)för Jesus(fmvh) och (Hjälpare) för den kommande "paracletosen". Varför gör dom detta? Anledningen är att översättarna inte ville att KRISTNA efter att ha läst"... har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig."och sen läsa"När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig."Kan vi se varför det här gör dem nervösa?Vad var Jesus? Enligt Matteus 21:11 så är han en profet, detsamma enligt Lukas 24:19 och massa andra verser.

Jag förmodar att efter denna djupa analys om meningen av det Jesus sa, så är den kommande "Parakletos, "Hjälparen", "den som har talan" (Vilket ord bibeln.se nu vill välja) ... en profet.Hoppas du fått ett bra svar, om inte... säg till.Må GUDs välsignelse vara över dig

2009-07-25 @ 15:39:02
Postat av: johan

2009-07-25 @ 21:12:40
Postat av: johan

Ledsen för den tomma kommentaren. råkade klicka på Enter istället för Tab! Enligt kristendomen så var väll Jesus både en profet och guds son. Så det bevisar väll ingenting! Sedan så har jag uppfattningen att alla människor har en ande. Vet inte hur många gånger jag hört kristna säga: "han är stark i anden", "vilken ande han har" osv. Om man kan bedöma någons ande som stark! Då kan man väll också sätta en ande (någons ande) på prov!När jag överväger ditt svar så blir jag inte 100% övertygad. Men Jag håller med om att det är konstigt. En fråga som jag ställer mig själv i detta ögonblick är: "Om gud är allsmäktig varför har han då givit oss tre böcker som säger emot varandra? Toran, Bibeln, Koran. Om islam är den "rätta" religionen varför har han då tillåtit ändringar i bibeln? Som lätt till att kristna inte inväntat hjälparen?"

2009-07-25 @ 21:38:50
Postat av: johan

jag har funderat på det där. och kommit fram till att bara för att koranen överensstämmer med den nuvarande vetenskapliga modellen och inte har några motsägelser i sig. Betyder inte det att islam är den rätt religonen!Vem som helst skulle kunna skriva en bok som överensstämmer med dagens vetenskapliga modell. Och bara tar med en version av alla historiska händelser som det står om i bibeln! Skulle det betyda att den boken är skriven eller inspirerad av gud?Knappast!

2009-07-28 @ 17:13:33
Postat av: Bloggen

1. Jag svarade på Johans andra kommentar genom msn.2. Johan... Koranen talar bara om vissa Profeter och det betyder inte att dem är kopierade ur bibeln eller kristendomen. In fact, så skriver den vad som egentligen hände. Till exempel att Jesus inte dog på korset och att det bara var en uppgjord vision till judarnas djävulska tankar om profeten Jesus(fvmh). Allah i koranen berättar också om Moses, Farao och dränkningen av en hel arme. Till skillnad från Bibeln så säger Allah att han ska förvara kroppen av Farao som ett tecken till hela världen.Forskare från Europa vid namn Francis kom med sina arkeologvänner och utforskade gamla arkeologfinningar i Egypten. Francis och hans vänner kom fram till att det var Farao och hans arme från profeten Moses tid genom att se att benen och tänderna visade att de levde runt 3500 år tillbaka. De visades sig också att kropparna blivit dränkta med hjälp av Allahs löfte att förvara kropparna som bevis att profeten Moses(fvmh) verkligen med hjälp av Allahs kraft dränkte armen och Farao. De ålte runt och visade Faraos kropp för hela världen. Allt som stod i Koranen uppfylldes. Läs kapitlet 'Romarna' i koranen så talar Allah om vad som ska hända romarna i ett krig. Det här kriget var mot persierna och allt som Allah sa bekräftades (uppfylldes).Koranen skriver om embriologi, big bang, allt inom astronomi, geografi, geologi, vattencirkeln mm. i DETALJ.Vill du veta mer så säg till. Bevis finns tusen av. Motbevis i fakta? Finns inte.Förresten ifall du inte vet detta so skrevs Koranen 600 e.kr. och den e förvarad i Istanbul och de översättningar vi har i det arabiska språket e inte ändrade.Bibeln däremot e i absolut markant ändrad och orginala skrifterna finns inte kvar. Den senaste Bibeln är fron ca 500 e.kr.

2009-07-29 @ 02:38:32

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0