Bibeln - 40 mäns verk

I Guds den barmhärtige Förbarmarens namn...


Vetenskap inom Kristendom

1. vetenskapliga faktan (boken, kapitlet, versen)
2. inkorrekta fakta

1.
Bibeln förklarar Guds skapelse av universum
1. Ljus var skapad på första dagen, 1 mos/genesis 1:3-5
ljusets grund (stjärnor, sol etc.) var skapad på fjärde dagen, 1 mos/genesis 1:14:19
jorden var skapad på 3e dagen, 1 mos/genesis 1:9-13
naturen på jorden alltså växtligheter, blev skapad på 3e dagen 1:11-13
Gud skapade två ljus, månen och solen där båda gav eget ljus till jorden 1:16-17
2. Hur kan stjärnor och sol som är grundarna till ljuset bli skapad efter själva ljusets skapelse?
Och hur kan dag och natt (som beror på jordens axel och rotation) vara skapad efter jordens skapelse?
Jorden kan heller inte bli skapad på 3e dagen medans solen och månen blev skapad på 4e dagen, ovetenskapligt.
Hur kan växtligheter grönskas innan Solen skapats?
Månen är inget ljust, det är reflekterande ljust. Likaså är inte min hand ett ljus bara för jag lyser på den med ett ficklampa.
5 Ovetenskapliga faktan.

2.
Ska jorden förgås eller inte?
1. Jorden skall förgås enligt hebreerbrevet 1:11 och Psaltaren 102:27 
Jorden stannar förevigt enligt  Predikaren 1:4 och Psaltaren 78:69
2. Jorden kan inte förgå och stanna förevigt, det är ovetenskapligt.
2 Ovetenskapliga faktan

3.
1. Himmelens pelare darrar job 26:11
Jorden har pelare 1sam 2:8 och job 9:6 och psalm 75:4
2. Himmelen har inga sorts pelare, det är ovetenskapligt.
Jorden har inga sorts pelare, det är ovetenskapligt.
Koranen säger "Det finns inga pelare som ni ser." 31:10
2 Ovetenskapliga faktan.

4.
Kost och näring
1. Alla frukter och växter är ätbara 1 mos 1:29
2. Persikor äpplen paprikor, nektariner, jordgubbar, körsbär, sallad, vindruvor och päron innehåller bekämpningsmedel som har högsta möjlighet till att orsaka död, detta ifall ingen tar hand om dem, varför skulle Gud tillåta oss äta dem här växterna och frukterna? Det är ovetenskapligt att kunna äta alla växter och frukter (du får göra det om du vill.).
1 Ovetenskapligt fakta.

5.
Test för att se vilka som är troende enligt bibeln.
1. Dom som är troende skall tala alla utländska språk och resa runt världen för att ge budskap
Inte dö av att dricka gift
Kommer hela folk med hjälp av Guds namn, [mark 16:17-18]
2. Jag ber ingen kristen att dricka gift men klara åtminstone av ett av de 3 påståenden.
Det är ovetenskapligt att inte dö av att dricka gift, prata alla utländska språk och hela ett brytet ben med Guds namn.
3 Ovetenskapliga faktan

6.
medicin
1. desinfektion av sjukdomar i ett hus; ta två fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop. Slakta ena fågeln och ta cederträet, ullet och isopen och den andra fågeln, blanda det i vatten tillsammans med det slaktade fågeln och stänka på huset 7 gånger. [3 mos 14:49-53]
Om en kvinna föder en son är hon oren i 40 dagar
Om en kvinna föder en dotter är hon oren i 80 dagar [3 mos 12:1-5]
Om en kvinna är otrogen får man reda på ifall hennes mage svullnar eller inte av att dricka bittert vatten med lera och lite jord [4 mos 11-31]
2. Det är ovetenskapligt att desinfektera sjukdomar i ett hus av att stänka fågelblod på huset
Det är ovetenskapligt att en kvinna är oren dubbelt så länge pga könet på hennes nyfödde
Det är ovetenskapligt att avslöja otrogenhet med hjälp av mixad vatten.
3 Ovetenskapliga faktan

7.
Matematik
1. esra 2:1 och nehemia 7:6(det är samma historia) förklarar att en grupp människor återvänts från fångenskap i babylon
och listan på alla namn är given i esra 2:2-63 och nehemia 7:7-65
summan av alla namn beskrivs i esra 2:64 och det är 42,360
och i nehemia 7:66 som också säger att det är 42,360

esra 2:65 säger att det var 200 sjungande män och kvinnor
nehemiah 7:67 säger att var 245 sjungande män och kvinnor

2 kung 24:8 säger att jojakin regerade i tre månader och tio dagar
2 krönikeboken 36:9 säger att jojaking regerade i tre månader

1 kung 7:26 säger att ett hav rymmer 2000 bat
2 krönikeboken 4-5 säger att samma hav rymmer 3000 bat

1 kung 15:33 säger att Basha regerade i 26 år tills han dog
2 krön 16:1 säger att Basha efter sitt 36e regeringsår tågade mot Juda 

2. om man summar upp alla namn så blir det inte 42,360, eller ens i närheten.
i esra blir det 29,818
i nehemiah blir det 31,089

var det 200 eller 245 sjundande män och kvinnor?
regerade jojakin i tre månader eller tre månader och tio dagar?
rymmer havet 2000 eller 3000 bat?
tågade Basha 10 år efter sin död mot Juda?

Författaren av bibeln som påstås vara Gud. Kan inte enkel addition.
5 ovetenskapliga faktan----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jag beskrev 21 ovetenskapliga faktan utav tusen från Bibeln.
Jag erbjuder 1000 :- till den som svarar på 10 st av dom.

Jesus fick en skrift från Gud men Bibeln är inte Guds ord för om den var det så skulle det inte finnas ett enda fel i den.
Detta är bara ett tecken på att människan har skrivit Bibeln.
Avslutning med citat ur den Heliga Koranen;

17:81
Proklamera. "Sanningen har segrat och lögnen har utplånats: lögnen kommer slutligen att utplånas."

...

2:111. Vissa har påstått, "Ingen förutom Judar och Kristna kommer att komma in i Paradiset!" Sådant är deras önsketänkande. Säg, "Visa oss ert bevis, om ni har rätt."

3: 64. Säg, "O ni som följer skriften, låt oss komma fram till en logisk överenskommelse mellan oss och er: att vi inte ska dyrka något annat än GUD; att vi aldrig ska sätta upp några idoler vid sidan av Honom, ej heller sätta upp några mänskliga varelser som härskare vid sidan av GUD." Om de vänder sig bort så säg, "Vittna om att vi är underkastade."

4:171. O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er religion, och säg inte om GUD annat än sanningen. Messias, Jesus, Marias son, var en GUDs budbärare, och Hans ord som Han sänt ner till Maria, en uppenbarelse från Honom. Därför ska ni tro på GUD och Hans budbärare. Ni ska inte säga, "Treenighet." Ni ska låta bli för ert eget bästa. GUD är endast en gud. Prisad vare Han; Han är alltför ärorik för att ha en son. Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom. GUD räcker som Herre och Mästare.

4:157. Och för att ha påstått att de dödat Messias, Jesus, Marias son, GUDs budbärare. I själva verket dödade de honom aldrig - de fick tro att de gjorde det. Alla grupper som tvistar i denna fråga är fulla av tvivel om detta. De har ingen kunskap; de bara gissar. Absolut dödade de honom aldrig.*

5:72. De som säger att GUD är Messias, Marias son, är verkligen hedningar. Messias sa, "O Israels Barn, ni ska dyrka GUD; min Herre* och er Herre." GUD har förbjudit Paradiset för den som sätter upp en idol vid sidan av GUD, och Helvetet är hans öde. De onda har inga hjälpare.


Korsfästelsen

Ur den Heliga Koranen, Allah höjde Jesus själ upp till Sig och lämnade kvar en tom kropp (utan Jesu själ).

157. Och för att ha påstått att de dödat Messias, Jesus, Marias son, GUDs budbärare. I själva verket dödade de honom aldrig - de fick tro att de gjorde det. Alla grupper som tvistar i denna fråga är fulla av tvivel om detta. De har ingen kunskap; de bara gissar. Absolut dödade de honom aldrig.

158. I stället upphöjde GUD honom till Sig; GUD är Allsmäktig, Visast.

-----------------

Svenskt uppslagsord

kors|fäster [²k'år_s:fes:ter Uttal-fäste -fäst -fäst! -fästaverb
avrätta genom att spika fast vid ett kors

--------------

När Muslimer säger att Jesus(fred vare över honom) aldrig dog på korset, så säger kristna att dem har bevis, ögonvittnen, hörsvittnen etc. från Bibeln. Argumenten bloggen använder är inte Koranen, utan självaste Bibeln.

Efter Jesus sk. korsfästelse så återvänder han till det "övre rummet" där dom hade sin sista måltid. Han går in och säger "Shalom alaykum" i hebreiska, som betyder "fred vare över er", också något alla muslimer använder när man hälsar. Så när han sa fred vare över er, så blev hans lärljungar livrädda, skrämda. Varför? För när en Judes eller Arabs farbror, fader, morbror, faster, moster, moder eller någon åker bort för en längre tid så brukar man krama och pussa när man ser dem. Men istället för att göra det så blev hans lärljungar livrädda, vettskrämda. Då svarar den kristna ur Bibeln.

 

"De blev rädda, och i sin förskräckelse TRODDE de att det var en ande de såg." luk 24:37

 

Såg han ut som en ande? frågar muslimen. Nej, svarar den kristna. Men varför ska dem då tro att han var en ande? Då blir den kristna lite förvirrad. Svaret är att hans lärljungar hade HÖRT att Jesus blivit korsfäst, död och begravd i tre dagar. För ingen av lärljungarna hade sett honom bli korsfäst. "Alla övergav honom och flydde" mark 14:50." Så efter att ha hört det här och sen ha sett Jesus Kristus så blir man, naturligt rädd. Så då tror man att han är ett spöke eller ande. Men Jesus ville övertyga dom att han inte är vad dom tror (en ande, spöke). "Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har INTE kött och ben, och det kan ni se att jag har." luk 24:39. Men varför skulle Jesus behöva förklara detta? Jo, för att dom hade trott att han blivit uppväckt från dom döda. Och om vi fortsätter så säger Bibeln.

 

Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: "Finns det något att äta här?" De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. [luk 24:41]

 

Varför åt han? För att bevisa att han var en spöke? en ande? Nej, för att visa att han är sig själv och att han inte är uppväckt från dom döda. För att människor som uppstår från döden blir andar. Om vi tittar på 1 korintierbrevet kapitel 15 så handlar den endast om Jesu uppståndelse. "Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i ENLIGHET med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i ENLIGHET med skrifterna" [1 kor 15:4]. Skrifterna som han pratar om är inte matteus, mark, lukas eller john utan det var några skrifter från 60 år efter kristus, som inte är ögon eller hörsbevis. "Nu undrar någon "Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?"" [1 kor 15:35] och han frågar inte, utan det är en retorisk fråga som han själv svarar på i vers 42-44 "så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir begravt förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande."

 

Och Paul säger att när man uppstår från de döda så blir det i en andlig form, och att tillägga är att halva nya testamentet (14 böcker) har han skrivit. Hans argument är dock att Jesus uppstod från dom döda och det, i en andlig kropp. För att göra saken klar så menar Paul att Jesus var som anden ur flaskan i Aladdin, man ser formen av kroppen men det går inte att röra den eftersom det är en ande. Jesus förklarar i en annan vers när en man frågar om uppståndelsen, hur man är. "De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå." Jesus säger att vi kommer få andlig kropp som inte har kött och ben och kommer vara andliga. Så när Jesus visar att han inte är i andlig form (han bevisar genom att äta en bit stekt fisk) så bevisar han att han inte uppstått från dom döda. För jag hoppas alla förstår att kfc kycklingen som vi äter går till magen, men om vi var i andlig kropp så skulle vi inte ens kunna ta på den. Det är därför han säger till sina lärljungar kom å känn på mina händer, ge mig mat etc. Han försökte trots allt inte visa att han var en ande. Men ändå säger hela den kristna världen att han dog och uppstod från de döda. Vi fortsätter...

 

Innan "korsfästningen" så säger några judar till Jesus matt 12:38, "mästare, rabbi, vi vill se dig göra ett tecken". Alltså ville dom se honom göra ett mirakel, flyga, gå på vatten, vad som helst. Och Jesus svarar i matt 12:39 "Detta onda och trolösa släkte(judarna) kräver ett tecken, men dom ska inte få något annat än Jona-tecknet." Ty liksom profeten Jona var i Valens mage i tre dagar och tre nätter så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter."

 

Så vad var tecknet? Kristna förstår kanske inte vad Jonas mirakel var men här är förklaringen. Låt oss kolla på jonas bok i bibeln, som är väldigt kort. Jona har fått ett befall från Herren, Han ska till Nineve och strafflägga staden för att Gud har sett ondskan där. Istället för att åka dit så flyr Jona till Tarshish (för han är pessimistisk om att kunna klara av sin uppgift) och han tar en båt från Jafo som skulle till Tarshish. Herren sände en stark vind över havet och skeppet var nära att brytas sönder. Alla bad till Gud men Jona hade sovit där nere. Kaptenen väckte honom och sa hur kan du sova? åkalla gud! Men så kom några och kastade lott för att se vem som stod i skuld till detta onda. Så lotten hamnade på Jona och dom frågade Jona massa frågor men Jona svarade Jag dyrkar Herren, himlens Gud och det är jag som står för ondskan, släng mig i havet så att ni oskyldiga människor inte dör pga mig. Så dom slängde honom. 

 

Frågan är nu till er: Var Jona levande eller död? Svar: Han var självklart levande för han pratade med dom och medvilligt blev slängd i havet. Så när en man medvilligt vill bli slängd i havet så behöver man inte strypa honom. Man behöver inte ta hans liv. Han är med på att bli nerslängd, han säger släng mig! Vi alla kan hålla med om att han var vid liv, hoppas jag. Så när han är i havet så kommer en fisk och tar in honom i sin mun (en val), var han död eller levande? levande. Och från fiskens mage så ber han till Gud efter hjälp, enligt bibeln. Och vi vet om att döda män ber inte till Gud efter hjälp, så han var levande. 3 nätter var han i fisken som åkte runt i havet, levande. Och på den tredje dagen så spyr Fisken ut honom på stranden, levande. Det är ett mirakel! För att vi tror att ifall vi kastar en man i havet och en fisk äter upp honom så förväntar vi att han ska dö, om han dör så blir det inget mirakel. Men han dog inte så det blev ett mirakel.

 

Så Jesus sa, som Jona hade sitt mirakel i fiskens mage, så skall jag ha mitt mirakel i jordens mage. Så hur var Jona 3 nätter och 3 dagar i fiskens mage? Levande. Men ändå om vi frågar den kristna; Hur var Jesus i 3 dagar och 3 nätter? då svarar den kristna, död. Man behöver inte vara en präst eller påven för att svara "död" på den frågan, utan alla kristna säger att han var död. Men är det verkligen hur Jona var? Var Jona död i fiskens mage när vi läser om honom i Bibeln? Varför sa Jesus att han skulle göra ett mirakel som Jona men ändå dog medan Jona i sin tur var levande? Ljög Jesus eller var han verkligen levande som Jona? Pratar Jesus sanningen eller Du? Ljuger Jesus eller ljuger Du? Ledtråd: båda kan inte ha rätt. "Ty liksom profeten Jona var i Valens mage i tre dagar och tre nätter så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter."

 

kristna: Nej men han menar bara tiden, han ska vara borta i 3 dagar och 3 nätter.

muslim: Men uppfyllde Jesus det då? alltså att vara borta i 3 dagar och 3 nätter. 

kristna: Ja, det är ju därför vi har långfredagen.

muslim: Vad hände då?

kristna: Jesus blev korsfäst.

muslim: hur länge var han på korset? morgon eller eftermiddag?

 

Vissa kristna svarar 3 timmar eller 6 timmar och vissa säger morgon eller eftermiddag, men låt oss gå förbi detta eftersom det spelar inte så stor roll. Men judarna ville iallafall få upp Jesus på korset så fort som möjligt eftersom dom var rädd att stadsborna skulle strida emot(Jesus var en hjälte för dom, dem älskade honom). Men natten innan så skulle dom ha rättegång och morgonen efter ville dom korsfästa honom. Fast innan dom korsfäster honom så händer massa saker och tiden har rullat så den är ungefär på middagen. Och bibeln säger, så brottom som det var att få upp honom, så mycket brottom hade dom att ta ner honom. Varför? Jo för att sabbaten för judarna började kl 6 på fredagen under Jesu korsfästelses årstid! och man fick inte korsfästa någon under sabbaten såklart. Så dom korsfäste honom (3-6 timmar innan 6), tog ner honom och sen tvättade honom(judisk bad som tar 1 ½ timme ungefär). Så tills nu så hade det blivit afton/kväll. Så om det bibeln säger är sant om att dom korsfäste honom tvättade honom och lade massa saker om honom(så att man var säker på att han inte skulle kunna göra ett nytt mirakel och fly) och la honom i grottan så har det nu blivit kväll.

 

Så låt oss räkna som Jesus sa att han skulle vara som Jona(om det nu är tiden han menar).

Fredag natt skall han ha varit i graven.

Lördag dag skall han ha varit i graven.

Lördag natt var han där.

Söndag morgon går maria magdalena till graven och graven var tom.

 

När Jesus var i det rummet där de skulle ha sin sista måltid så bad han sina lärljungar att sälja det dom har och köpa svärdar. Svärdar för att skära äpplen? Nej. se lukas 19:27 "Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn." så Jesus lärljungar vad villiga att dö för honom, gå till fängelset för hans skull. Och när Jesus går med sina lärljungar mot Judarna så hämtar judarna tillräckligt mycket folk för att kunna vara starkare än jesus och hans lärljungar. Så Jesus säger "Ta ner era svär, för de som lever med svärdet, skall dö av den." Men han visste det här redan, ja. Men förhållanden ändras och människan ändras och han var en Mästare och kom inte för att dö, han dog heller inte och blev aldrig mördad eller korsfäst. För allt han gjorde, hur han betedde sig, pratade och rörde sig tydde på en man som undkommit döden, inte en man som har uppstått från de döda.

 

Som http://www.robertablahad.blogspot.com citerade.

"Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas." (Matt 7:8)

 

Alhamdulillah. Assalamo alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

All beröm tillhör Allah. fred, nåd och välsignelser till er från Allah.


Lögner

Rashid en före detta muslim som blir intevjuad i en amerikans TV-show. Han har konverterat till kristendomen från Islam och ska "avslöja" Islam. Han har studerat Islam och Kristendomen och valt Kristendomen ser det som sanningen. Rashid och hans kompanjoner har nu jobbat med ett projekt under ett år som kallas "Taking off the mask of Islam" alltså "avslöjar Islam". Intervjuen går såhär.

kvinnan (k) rashid (r)

k: okej Rashid, avslöja Islam åt oss är du snäll. För jag såg en show där amerikanska kvinnor sa att Allah och Jehovas är egentligen samma gud. Kan du förklara detta?
r: *haha* när man först läser Koranen så ser det ut som att det är samma gudar men om man läser koranen och bibeln så ser man att Gud är Kärlek i bibeln och när du kollar på Islam så hittar du ingen vers i koranen som säger att Gud är Kärlek:

Bloggsvar:
Koranen har 6236 verser och om man öppnar själva boken så står det i den 3:e versen från början:
"Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste."
Om man inte ser dom här två kärleksattributerna till Gud så behöver man besöka en synspecialist. Den Heliga Koranen beskriver Gud som Kärleksfull genom HELA Boken.
X-muslimen såg verkligen inte det vackra med den Heliga Koranen.

k: Vad betyder det att man ritar profeten Muhammed? Vad betyder det för muslimer?
r: okej för det första så har man ingen yttrandefrihet inom Islam, du kan inte prata om Muhammed eller hans följare i koranen för att dom är heliga, ingen kan kritisera, ingen kan ifrågasätta dom. Dem är över allt annat, så detta var första grejen -
 
Bloggsvar:
Självklart kan man prata om dom, men med öppen sinne och hjärta. (Inget hat, Inga lögner) Det är samma som lagen i Sverige, yttrandefrihet gäller så länge man inte kränker person eller grupp.

r: - andra grejen är att om du läser koranen så förstår du TYDLIGT att Muhammed är över Allah.

Bloggsvar:
Om han var en X-muslim, så skulle han veta exakt vad den FÖRSTA principen av att vara en muslim innebär. När en muslim ber så säger personen ett flertal gånger under bönens gång.
Och detta säger kristna/ateister/judar/hinduer/vilkasomhelst och alla som blir muslimer.

arabiska: "Ashhadu an la ilaha illa 'llah; ashhadu anna Muhammadan rasulu 'llah"
engelska: "I witness that there is no god but Allah, and Muhammad is the slave and messenger of Allah."
och svenska: "Jag vittnar att det inte finns någon gud utom Allah, och Muhammed är Allah's apostel."

k: ÖVER ALLAH? *kvinnan blir chockad när hon förstod att mannen inte visste om första principeln av att vara en Muslim*
r: ja över Allah.

k: men muslimer säger hela tiden att dom accepterar andra religioner och är tolerandra gentemot andra religioner och sen så hör man dig säga allt det här, vad är egentligen sanningen?
r: ja det är sant, dom säger så hela tiden men dem måste ge oss Bevis.

Bloggsvar:
Här är ett av många Heliga Bevis.

" I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Säg, "O ni som inte tror.
2. "Jag dyrkar inte det ni dyrkar.
3. "Ej heller dyrkar ni det jag dyrkar.
4. "Ej heller kommer jag någonsin att dyrka det ni dyrkar.
5. "Ej heller kommer ni någonsin att dyrka det jag dyrkar.
6. "Ni har er religion, och jag har min religion." [den Heliga Koranen 109]

r: Koranen säger att judar är Apornas och Svinarnas barn och att Kristna är asso, asso vilsna och när muslimer ber 17 gånger om dagen så säger den att judar och kristna avvägar.

Bloggsvar:
1. Vi ber inte 17 gånger om dagen
2. Koranen säger inte att judar är apornas och svinarnas barn eller ens liknande.
Islam säger:

"De som tror,
de som är Judiska,
de Kristna
och de som konverterat;
den som (1) tror på GUD,
och (2) tror på den Sista Dagen,
och (3) för ett rättfärdigt liv,
kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre.
De har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja." [den Heliga Koranen 2:62]

och..

"Säg, "Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss, och på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och till Patriarkerna; och på det som gavs till Moses och Jesus, och alla profeter, från deras Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade." [den Heliga Koranen 2:136]

Så de Gud beskriver vilka som kommer till himmelen är alltså;
Dom som tror på Gud(och INTE säger att Jesus är Gud eller att Muhammed är Gud), Den Sista Dagen, för ett rättfärdigt liv och dom som följde Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Moses, Jesus och alla profeters lära.
Varför skulle han då kalla Judar eller kristna för apornas och grisarnas barn?

Sammanfattning: Rashid kunde inte ge ett bevis på hans falska anklagelser om den Heliga Koranen. Detta förklarar varför han aldrig fann sanningen. Han fann bara inte sanningen men också ljuger och hatar i en annan religion. Denna religion råkar vara Kristendom. Som påstås vara en religion baserad på kärlek.

Islam är fred
Koranen är visdom, Selam.

Svar till kommentar

En syster har lagt till mycket bra kommentarer (trots nivån av kunskap) och detta är en ny chans att glädeligen svara på frågor eller fördomar gentemot Islam. Nedanför är
1. hennes kommentar
2. mitt svar
3. hennes kommentar [notera att hon inte citerar något ur Heliga Koranen]
4. mitt svar

Postat av: Victoria

Det finns aboslut inget 'allmänt' fel på religioner (dock bara min personliga åsikt om att det är slöseri med tid med vanor o.s.v), utan det är traditionerna som är fuuuuuucked up. Värst är de inom islam, alltså i de länder där religionen styr.

 

 

Svar:

Det är deras val, vi kan egentligen inte göra något åt saken. Men jag är född och uppvuxen här och ser på Islam som den Heliga Koranen lärt mig, för att Islam är ett avtal mellan dig och allsmäktige Allah, inte mellan dig, Gud och politiken i Iran. Men visst är det viktigt att vi förstår användningen av religion. 
Så syster, kan du nämna vissa traditioner och sen styrka att det är Islam genom att citera ur Koranen samt berätta vad som är f***** up med det, så vore det jättebra eftersom du förklarar att dina påståenden är sanna. 
Tack för din kommentar!

 

Postat av: Victoria

 

Traditionerna är väl inte så svåra att se, hedersmord och liknande händer varje dag i länder där religionen styr. Att det sedan har med Islam att göra (jag kanske har fel), är för att det är främst bland länderna i mellanöstern där t.ex hedersmord sker, och majoriteten av länderna är muslimer

 

Svar: 
Hedersmord är FÖRBJUDET inom Islam. Hedersmord är mord och måste bli straffat på så sätt. Hedersmord var en av dom större missbehandlingarna av kvinnor i förr-Islamiska Arabien (då det var kristna där) som Islams läror utrotade. Det är hemskt och ledsamt att se hur vissa Muslimer handlar som om Islam aldrig kommit till dom. och läs http://svararkristendomen.blogg.se/2009/may/svar-till-kommentar.html där jag svarar på en liknande kommentar. PS. Du citera aldrig från den Heliga Koranen, som är grundkällan för Islams lärdomar. Jag vänjade om inga fördomsfulla kommentarer utan helst att man söker information och kommenterar från ett resonligt perspektiv. Så det jag vill säga är, det finns dåliga traditioner som kränker kvinnor och massor av andra saker, men den tradition som kränker en av Gud skapelse - kvinnan bl.a. - kommer stå till svars inför Gud på Uppståndelse Dagen. Och det dom gör går emot Islams principer. "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh" (Må fred, barmhärtighet och välsignelser från Allah vara med er)

Vetenskapsmän

www.scienceislam.com är en bra hemsida där man kan få nyttig information om vetenskapen inom Islam.
Ingen annan bok (vetenskaplig bok eller vadsomhelst) så gammal innehåller så många vetenskapliga fakta, och ingen annan bok så gammal har blivit accepterad av ALLA vetenskapliga faktan vi har idag, 2009.

Min biologilärare "Muhammed var en smart man"
och andra ateister...
Prof. Gerald G. Goeringer "..this description antedates by many centuries the recording of .. traditional scientific literature."
Prof. William W. Hey "I would think it must be [from] the divine being."
Prof. T. V. N. Persaud "..this is a divine inspiration or revelation.."
Prof. E. Marshall Johnson "I see nothing in conflict that ...divine intervention was involved." 
Prof. Alfred Kroner "Someone 1400 years ago could not know the heavens and the earth had the same origin.."
Prof. Keith Moore "It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah.."
Prof. Joe Simpson "..knowledge in the Quran .. derived from God.”
Prof. Yoshihide Kozai “I am very much impressed by finding true astronomical facts in Quran."
Prof. Tejatat Tejasen "I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be the truth, that can be proved by the scientific means." [han blev muslim]

Embriologi

Ett klipp som bekänner Den heliga Koranens Gudomlighet, ännu ett vetenskapligt bevisat fakta.
När mikroskopen utvecklades under 1900 talet så kunde biologister se att embrion utvecklades i flertar utvecklings steg. Gud skriver om dom här stegen i Koranen, kom ihåg att Koranen uppenbarades 1400 år sedan.

Muhammed i bibeln

Vill be kristna öppna sina biblar eller logga in på www.bibeln.se Vilket som. spelar ingen roll.
Nu ska jag förklara Jesaja 42 till er och om hur Gud beskriver Muhammed(fvöh) och Islam. 

jes 42:1 
Detta är min tjänare som jag ger kraft,
min utvalde som jag har kär.
Jag låter min ande komma över honom,
han skall föra ut rätten till folket(engelska översättningar säger the Gentiles som betyder hedningar och det accepterar jag som meningen med "folket").

innan "kär"
muhammed kallas oftast för Guds tjänare och hans andra namn är Mustafa(den utvalde) men som vi vet så var alla profeter utvalda så detta kan vara för alla profeter också.
efter "kär"
alla profeter efter jakob(fvöh) som nämns i bibeln kom för israelerna och inte hedningarna. Detta också för Jesus(se matt 15:21-26 och 10:5-6 m.m.). Och Jesus(fvöh) stannade inte tillräckligt länge på jorden för att göra det. Men Muhammed(fvöh) var en Gentile(hedning) och han kom med budskapet och dom åt hedningarna först.

jes 42:2
Han ropar inte, han höjer inte rösten,
hans stämma hörs inte på gatorna.

Här används ordet "ropar inte" som gråta eller "klaga över missionen som Jag givit honom". (detta förklaras i vers 13)
Nu om vi läser Matt 26:39-42, så kan vi inte säga att Jesus(fred vare över honom) aldrig klagade.
Och om du läser om livet om Muhammed(fvöh) och historien om Islam så kan du inte hitta ett enda klagomål från Muhammed(fvöh) om det uppdrag Gud den allsmäktige givit honom.

jes 42:4
Han skall inte tyna bort eller knäckas,
innan han fört rätten till seger på jorden.
Fjärran länder väntar på hans undervisning.

Jesus(Fvöh) kunde inte avsluta hans uppdrag. Han föll och knäcktes(vi läser flera tillfällen i Nya Testamentet som förklarar hur Jesus inte kunde sätta dom här på jorden, för att hans efterföljare var några och dom hade liten lojalitet). Hans efterföljare svek honom och hflydde på den tiden då romarna kom för att arrestera Jesus(fvöh). Och Jesus han själv säger "Mitt rike är inte på denna jord, om mitt rike var på denna jord, så skulle mina tjänare kämpa, så att jag inte skulle bli levererad till Judarna" john 18:36

Men Muhammed(fvöh) etablerade en stat och nation som var styrd med hjälp av hans lagar och undervisning från Gud. Därför förde han rätten till seger och han blev inte heller knäckt.
Här säger Gud att Fjärran länder väntar på hans undervisning. Detta betyder att han (den nya profeten) skall hämta en ny lag. Men om vi läser från Bibeln igen Matt 5:17 så säger Jesus
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.
Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.

Men Muhammed(fvöh) kom med en ny lag.

jes 42:7-8
Du skall öppna de blindas ögon
och befria de fångna ur fängelset,
ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.
Jag är Herren, detta är mitt namn.
Jag delar inte min ära med någon,
inte min berömmelse med gudabilder.

"öppna de blindas ögon". Om vi läser vers 19 så förstår vi att ordet "blind" används som uttryck.
Alltså att han kommer visa folket de saker som dom ej visste och han kommer visa folket hur man ska förstå Gud och Hans budskap.
"fängelse" används som uttryck också. Om en ande inte vet om Gud och inte lyder Honom, då är den anden i fängelse med Satan. Och genom att acceptera Enigheten av Gud och lyder honom så kommer den själen bli fri från Satan.(se vers 8)

Genom att läsa detta kommer vi till det faktum att Gud inte talar om Jesus(fvöh) utan Muhammed(fvöh). För att Jesus(fvöh) kom till Israels folk och dom hade inte gudabilder eller idoler. Men Muhammed(fvöh) kom under Jahilliya(ignorans) tiden av Araberna och förstörde gudabilderna.(se vers 17)

jes 42:10-12 (läs noga)
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung hans lov över hela jorden.
Må havet brusa och allt det rymmer,
fjärran länder jubla och de som bor där.
Må öknen och dess städer ropa,
byarna där Kedar bor.
Må folket i Sela glädjas,
höja jubelrop från bergens krön.
Ge Herren äran,
lovprisa honom i fjärran länder!

Om du vill höra den nya sången, var vänlig och lyssna på någon som sjunger ur Koranen.
Kedar är son av Ismael(fvöh) (se 1 moseboken 25:13-16) och har ingenting med Jesus(fvöh) att göra. Denna vers(11) pratar inte om Jesus(fvöh) utan om Muhammed(fvöh). Som ni vet är Muhammed(fvöh) en ättling till Abraham(fvöh) genom Ismael(fvöh).
Städerna som Gud nämner i Bibeln är Teman, Medina, Mekka etc. Och om du observerar Muslimernas ritual så kommer du se att Mekka och Medina höjer jubelrop och folk ropar och lovprisar Gud från toppen av bergen, speciellt Arafat bergen. Och Sela är sten staden i Jordanien. Stenen är den sten som Gud sände ner till Adam från himmelen, och den är vid sidan av Kaba. Som ni vet så vandar Muslimer runt stenen 7 gånger och kysser stenen medan dom lovprisar Herren.

Om jag får tilläga så kan du se detta i varje Muslimskt land(fjärran länder), när folk ropas till bönen och när Adhan(böneropningen från Moskén) hörs så kan man höra den från andra städer. Ickemuslimer kanske inte förstår hur får ropning från Moskén lovprisar Gud. Här är "översättningslyricsen"

Allah är Störst, Allah är Störst
Allah är Störst, Allah är Störst
Jag är vittne till att det inte finns någon gud utom Allah
Jag är vittne till att det inte finns någon gud utom Allah.
Jag är vittne till att Muhammed är Hans budbärare
Kom till bönen, kom till bönen
Kom till frälsning, kom till frälsning
Allah är störst, Allah är störst
Det finns ingen gud utom Allah.

Så denna vers har ingenting med Jesus att göra. Islam gör allt som versen sade.

jes 42:16-17
Jag skall leda de blinda på vägen,
föra dem längs okända stigar.
Mörkret framför dem gör jag till ljus,
oländig mark blir jämn.
Det jag nu har sagt skall jag göra,
jag viker inte från det.
I djupaste skam tar de till flykten,
de som förtröstar på gudabilder
och säger till beläten: "Ni är våra gudar."

Som Gud säger ovan, Han sände inte Araberna till hedningarna tills Muhammed(fvöh) som i vers 22. Tills Muhammed(fvöh) så avgudade Araber idoler, dödade spädbarn som var flickor, drack alkohol, spelade hasardspel etc. Allah nedsände Koranen och Muhammed(fvöh) som guiding för dom och gjorde oländig mark(nämnd ovan) jämn.
Och vers 17, Detta var precis det hedniska araberna gjorde, när dom hörde att buskapet givits Muhammed(fvöh) av Gud. Så gav dom pengar, myndighet till deras land osv. men profeten Muhammed accepterade inget av dom. Dom skämdes, för att dom trodde att alla andra Araber skulle driva med dom, och dom vände sig till gudabilder och frågade efter hjälp från dom.

Denna vers har ingenting med Jesus(fred vare över honom) att göra.

Jag vill avsluta med att citera ur bibeln och tillägna detta till ickemuslimer, till dom som läser bibeln och inte förstår vad Gud vill säga. Till dom som förvränger Guds ord blint. Och läser dom här verserna utan att förstå att Gud talar om Muhammed och Islam.

jes 42:18
Ni döva, lyssna!
Ni blinda, se!

jes 42:19
Vem är blind om inte min tjänare,
vem är så döv som budbäraren jag sänder?
Vem är lika blind som min utsände,
lika döv som Herrens tjänare?

Gud säger, Vem är blind eller döv? Min tjänare(Muhammed) eller du?

jes 42:20 

Han ser mycket, men bryr sig inte om det,
hans öron är öppna, men han lyssnar inte.

Kristna tror att Muslimerna inte ser den rätta vägen(blinda). NOTERA att kristna inte förstod att hela jesaja 42 talade om Islam.

Sammanfattning: Jesaja 42 beskriver Profeten Muhammed.

Eller önskar ni inte att Gud skall ge er Sin förlåtelse? Gud är ständig förlåtande, barmhärtig. (Koranen 24:22)
Be Honom om förlåtelse för synder..'' (Koranen 47:19)
Han är allsmäktig med alltid beredd att förlåta. (Koranen 35:28)
”Men Jag ger förvisso den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen.” (Koranen 20:82)

Frid vare med er alla och hoppas ni har fått kunskap! Ameen

Vetenskapsman


Svar till "Jesus Is God"

Fick kommentar nyligen om massa påståenden om Islam, det verkar som om vissa inte kan få nog med lögner.
Men nu ska jag svara på allt, för som muslim så är det enkelt att ge svar till ickemuslimer. Eftersom vår visdomsbok Koranen inte innehåller några fel alls.

 1.

Brodern eller systern sa att muslimer fick ljuga för icketroende :) intressant!
Denne perso baserade påståendet på detta;  

Imamen Abu Hamid Ghazil säger: "Att tala är ett medel att uppnå mål. Om ett lovvärt syfte kan uppnås genom att man både säger sanningen och ljuger, är det olagligt att utföra detta genom att ljuga, eftersom det inte finns något behov av det. När det är möjligt att uppnå ett sådant syfte genom att ljuga, men inte genom att säga sanningen, är det tillåtet att ljuga, om det är tillåtet att uppnå målet." (Ahmad ibn Naqib al-Misri, The Reliance of the Traveller, amana publications, 1997). 

Nu vet vi inte om det är Imamen Abu Hamid Ghazil eller Ahmad ibn Naqib al-Misri som sa detta.
Så på grund av detta citat så tror systern/brodern att Islam tillåter lögn till icketroende. FEL FEL FEL.
Jag tycker det är synd att personen analyserar ologiskt i Jesus(fred vare över honom) namn.
Vi ska nu inte stämpla alla kristna för detta, Vi sjunker ej till samma nivå.

Nu ska vi analysera korrekt!
Är Islam vad Imam Abu Hamid Ghazil eller Ahmad säger? Isånnafall borde alla kunna berätta vad Islam är med egna tankar och åsikter (inklusive min lilla kusin på 4 år som säger att det finns rosa elefanter). Så det är OLOGISKT att tro att Islam konstruerats av människor. Du har inte ens förstått första stycket på min blogg där jag säger att Koranen är min och alla muslimers källa för kunskapen om Islam. Inte Abu Hamid Ghazil eller Ahmad ibn Naqib al-Misri!

Lite klok får man ändå vara ifall man ska motsäga en annan religion..

2.

Sedan sa brodern eller systern att Koranen säger att jorden är platt, låt mig tillägga att Koranen är den enda boken så gammal som ingen vetenskaplig fakta har gått emot! jag skall vid eventuella blogginlägg skriva om vetenskapen i Koranen.
han eller hon skriver;

Och sedan utgår du från vad din koran säger, nämligen att (Den ENDE Herren) Jesus är endast är en profet. Först måste vi ju ta reda på hur trovärdig koranen är för att ens göra påståendet aktuellt. Vi kan ju börja med att säga att även redan där faller trovärdigheten då koranen säger att jorden är platt. (smart gud)

Det här är ett vanligt argument från ateister och kristna, och dom failar totalt i den här frågan.
Ickemuslimerna hänvisar alltid till Jordaniens tolkning av koranen där dem säger att jorden är platt.
1. Jag hittar inte någon annan Koran som säger så
svenska internetversionen säger "byggts" och inte "platt"
http://www.islamicproductions.com/Swedish/Sura%2088.html
Min svenska version från 1917 säger likadant.
Engelska översättningen säger utspridd
http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/088.qmt.html
2. Koranen säger också att Jorden är som ägget av Strutsen, (googla ägget av en struts)
och vi kan se att ägget inte är ovalt som ett vanligt ägg och inte heller helt rund. Den är lite längre på andra diametern.
som vi vet är jorden inte helt rund
Circumference on the equatiorial is 40,075.02 km and on the meridional it is 40,007.86 km.
Så Koranen är vetenskapligt korrekt så länge år 2009s vetenskapsmän vet. Allah säger ingenting fel i Koranen och än en gång så utmanar jag ateister kristna judar hinduer buddhister att motsäga koranen vetenskapligt, det går inte.
3. Koranens trovärdighet kommer ställas inom kort, där jag kommer beskriva dom vetenskapliga miraklen i Koranen som har fått astronomer, matematiker, filosofer och vetenskapsmän till att acceptera Koranen, lämna ateismen eller kristendomen och bli Muslim!

3.
Han/hon säger;

Ok låt oss forsätta… Du slår upp ordet Messias. Då lyder min fråga : Visste du om att ordet används i din skrift för att beskriva Herren Jesus? I koranen står det المسيح‎, al-Masīḥ om Jesus. Detta bevisar bara att Muhammed inte visste vad han pratade om när han stal ord från Kristna och skrev ihop en bok. Kallades Muhammed för al-Masīḥ? Nej för han var ingen profet ens en gång. 

okej,

svar:

al-Masih är beskrivningen av Jesus(fred vare över honom), för att koranen berättar att han är Messias vilket betyder den utvalde (Du säger att han är Herren, men är Herren verkligen utvald?), Muhammed var dyslektiker, hans lärljungar skrev ihop boken Koranen. Muhammed kallades inte för al-Masih för att han inte är messias INTE för att han inte va en profet, han är Mustafa Muhammed vilket betyder den prisade. Jag ska bevisa senare att det står i Bibeln på hebreiska om Muhammed(SAW) och där Jesus innan han korsfästes pratar om Muhammed och ängeln Gabriel. Kristna nekar till detta men har svårt att klara av den enkla uppgiften att motsäga.

4.
han/hon fortsätter
Men för att återgå till din fråga. ” är han - utvald?” Du måste först förstå treenigheten som talar om för oss att Gud existerar i Tre personer – Fadern – Sonen och den Helige Anden. här är Sonen VALD för att frälsa världen. Och enligt Dan 7:13-14 ÄR Messis Gudomlig! Hur förklarar du det? 

1. Du måste också förstå att ordet treenigheten FINNS INTE I BIBELN, och även om den fanns så skulle det vara svårt att acceptera det, eftersom Bibeln var kompilerad 300 år efter kristus av människor och inte av Jesus.
2. Jesus kom för Israels folk, har du inte ens förstått det? Men det är ändå bra att han lyckades få med 2 miljarder människor till att följa honom (hälften är inte ens troende längre). Islam är 1.5 miljarder och växer med 2.7% varje år medan världens befolkning växer med 2.3%. Trots detta säger du att Mohammed(saw) är en falsk profet och att koranen är tagen från Bibeln(den skulle enkelt bli motsagd ifall den var det, både av forskare, teologer och vetenskapsmän.) Den har hittils inte blivit motsagd och bevisat fel!
3. Jag vill tillägga att treenigheten inte står i Bibeln, men det står i koranen!

"wa-laa taqooloo thalaathatun" (Sura an-Nisa' 4:171) 
översättning: Och säg inte tre!

5.
han/hon försöker säga att Gud bekänner bibeln =)
"Gud - det finns ingen annan gud än Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare… Han som uppenbarade Tora och Evangeliet…till vägledning för människorna." (Sura Al-i-Imran 3:2-4 B). 

"Det finns ingen gud utom Gud, den Levande Beståndande. Han har nedsänt skriften….och evangeliet… som vägledning för människorna" Sura 3: 1-2 Z) 

Dom här verserna förklarar att Allah, har nedsänt skrifter tillsammans med profeterna under jämna perioder som vägledning. Men det är här vi kommer till problemet, Gud lovade aldrig att skydda dom här böckerna. Och därför har dom hamnat i händerna av människan, Matteus Markus Lukas Johannes. Som skriver om Jesu liv. Hur pålitligt är detta? Skulle varit någon annan femma ifall Jesus skriver det.
Vi muslimer tror inte på Toran och Bibeln för att dom har blivit redigerade och editerade så många gånger. Det kan jag bevisa också där jag förklarar hur det har blivit krångel mellan påven och höga akademiker när dom ändrat bibeln - det är alltså inte muslimer, buddhister, hinduer som ändrar bibeln, det är kristna själva.

6
han eller hon(vet ännu ej vem det är :D) tillägger
Säg nu inte att Bibeln är korrupt, hur kan din gud låta människor förstöra en Helig skrift? Om du tror på en gud som inte kan bevara sina böcker, hur kan du lita på att han kan bevara koranen och hur kan du ens lita på att han är sann? 

1. Anledningen till att Koranen uppenbarades så sent var att folk under moses och jesu tid inte var kapabla till att förstå Koranen, dom var inte mentalt redo. Allah skickade ner den och Masallah det har inte fungerat bättre, Hela världen konverterar till Islam, 70-80% av konverteringarna i USA är kvinnor! Vi kan nu med hjälp av teknologi och vetenskapliga fakta, acceptera att Koranen är från Gud.
2. Jag läser naturkunskap i Gymnasiet och har fått koranen bekräftad flera gånger, med hjälp av min biologi lärare(som är ateist). Det står till exempel om stegen i detalj inom embriologi i Koranen, det är fostrets utveckling under graviditeten. Detta kunde man forska och göra till en fakta på 1900-talet, koranen uppenbarades 600 e.kr. med hjälp av röntgen maskin, mikroskop etc.
Det står om big bang och evolutionen i kort.
Inser inte de icke troende att himlen och jorden tidigare var en solid massa, som vi lät explodera in i existens? Och av vatten skapade vi alla levande ting. Ska de tro? [21:30] ur koranen

Kom ihåg, Vi betyder plural av respekt för Gud. Gud skriver till oss till skillnad från bibeln.
PS: kristna gav dödsstraff till vetenskapsmännen som sa något annat än vad dom trodde, medan Islam utvecklade astronomi och matematiken. ex. Algebra.

7.
han/hon kommenterar
OJ! Du citerar "[2:7] Gud har förseglat deras hjärtan och deras öron och täckt över deras ögon; ett strängt straff väntar dem. " 
Vems uppgift är det att försegla hjärtan om inte Satans (vilket även står i koranen)? Hur förklarar du detta? Är din gud satan?

1. Satan fick ingen uppgift av Gud, Utan Gud avvisade honom från himmelen och sa att alla som följer honom skall få Helvetet som lön.
2. Gud kan göra vad han vill (Förrutom att skapa en annan oskapad Gud), och när du läser igenom Koranen säger Gud att han lönar, straffar och är den bästa Domaren av alla och att ge straff till icke-troende är givet.
3. Så Gud är Domaren, INTE Satan. Satan frestar människan. Men om Människan söker förlåtelse och vägledning från Gud så är Guds hjälp sannerligen starkare än satans frestelse.

Min Gud är sannerligen Abrahams Gud
och såsom han lovade Isaac's familjegren frälsning(som avslutades av Jesus(fvöh))
Så lovade han Ishmaels familjegren frälsning(som avslutades av Mohammed(fvöh))
Han uppfyllde löftet till Isaac
och Han uppfyllde löftet till Ishmael.

Till kristna: Vart är uppfyllelsen av löftet till Ishmael som Gud gav, om Mohammed(fvöh) är falsk?

Kom ihåg; tänk innan ni kommenterar, snälla.

Svar till kommentar.

Fick en kommentar nyligen på mitt senaste inlägg "Kvinnoförtryck inom kristendomen".Postat av: Jamo
Ja vad säger man, om du nästan inte kan hitta kvinnoförtryck i koranen så kan ni ju inte följa den, för det kan väl inte finnas en Religon med STARKARE KVINNOFÖRTRYCK än islamJag tror det är det vanliga kortsinta attityden och uppfattningen av islam du har fått. Ska förklara för dig vad Islam betyder. 

Islam betyder "Att överlåta sig till Gud" och ordet Islam kommer från ordstammen SLM som betyder "frid". 
Därför säger vi muslimer att Abraham var ingen Jude eller Kristen, han var en uppriktig Muslim(eftersom han gav sig själv till Gud). Samma med Jesus, fred vare över honom, han var EJ kristen eller jude, för han följde inte sig själv, och inte heller judas - han var en sann profet och messias från Allah och har en nära plats hos Skaparen. Därför är Jesus också Muslim. 

Du kan inte säga att kvinnoförtryck finns i en religion med innebörden "frid", och speciellt inte om du sen inte hänvisar till någon fakta. 
Visst kan du rabbla upp din fakta om våldtäkt i arabländerna etc. då kan jag rabbla upp fakta om dom 50000 våldtäkten i USA enligt UN. varje år eller dom 1000000 prostituerade enligt http://www.bayswan.org/stats.html. Jag vet att båda religionerna har dåliga människor, men om religionen inte uppmanar eller tillåter kvinnoförtryck så ska man inte nämna det som ett motargument. Det är absurt.

Kvinnoförtryck

"Männen som underkastar sig, kvinnorna som underkastar sig
de troende männen, de troende kvinnorna
de lydiga männen, de lydiga kvinnorna
de sanningsenliga männen, de sanningsenliga kvinnorna
de ihärdiga männen, de ihärdiga kvinnorna
de vördnadsfulla männen, de vördnadsfulla kvinnorna
de barmhärtiga männen, de barmhärtiga kvinnorna
de fastande männen, de fastande kvinnorna
de kyska männen, de kyska kvinnorna
männen som firar minnet av GUD ofta, och kvinnorna som högtidlighåller;
GUD har förberett förlåtelse och en stor belöning för dem."
33:35 ur koranen.

Jag kommer nu citera ur Bibeln,  ni får själva avgöra om det är Guds ord. Bibeln är ju för alla, men lite svårt att läsa det här till sin lilla dotter som är 5 år.

3 Moseboken

Om en man ligger med sin fars hustru, skändar han sin far. De skall båda straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. 20:11

Om en man ligger med sin svärdotter, skall de båda straffas med döden; de har gjort något vämjeligt, skulden för deras död är deras egen. 20:12 


Om en man tar både en kvinna och hennes mor till hustru, är det en skändlighet. Man skall bränna både honom och dem; något skändligt får inte finnas bland er. 20:14

Om en man har könsumgänge med ett djur, skall han straffas med döden. Djuret skall ni också döda. 20:15

En man eller en kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig skall straffas med döden. Man skall stena dem, skulden för deras död är deras egen. 20:27

Om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar hon sin far. Hon skall brännas. 21:9

Om dottern till en präst gifter sig med en obehörig, får hon inte längre äta av de heliga offergåvorna. 22:12

Gud beskriver värdet av en man eller kvinnas liv i pengar, återigen är kvinnan mindre värd än männen. 27:3-7

Om kvinnan blir våldtagen och inte skriker efter hjälp så ska hon stenas till döden 22:23-24

romabrevet 

1:27 skrives om den naturliga användingen av kvinnor.

Korinthierbrevet.

männen är kvinnans övre
Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud 11:3

kvinnan är skamfull
Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret 11:5

kvinnan ska tiga i kyrkan
skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. 14:34-6

Efesierbrevet

Därför ska ni hustrur villigt lyda era män i allt, på samma sätt som församlingen lyder Kristus. 5:24

Kolosserna

Ni kvinnor, underordna era män, som det anstår kristna. 3:18

Uppenbarelsen

144000 blev utvalda för att dom inte varit med någon kvinna eller ljugit.
[notera att ljuga och att vara med en kvinna är lika dåligt.] 14:1-5
Försökte hitta kvinnoförtryck i koranen men hitta bara en vers som lyder;

"Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna,** och GUD har begåvat dem med vissa egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta arrangemang eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. GUD är Den Högsta, Ojämförlig." 4:34

men denna vers har olika tolkningar, en muslimsk kvinna från USA översatte denna vers och bytte ut "slå dom" till "gå därifrån". Vilket jag tror är den rätta översättningen eftersom, profeten Muhammed(fred vare över honom) gjorde likadant. K. V. Zetterstéens översättning av koranen år 1917, har samma översättning (att gå därifrån)..

Var Jesus Gud?Gabriel ger Maria beskedet, målning av El Greco 1575


Först vill jag börja med detta

Som muslim, kan jag inte ljuga om någonting, framför allt inte om min religion och min källa är: Koranen. Detta är en mycket unik del av islam, inte tillgänglig i alla andra antika religioner.
Jesus var en av Guds mäktigaste profeter och föddes av Maryam (Maria) mirakulöst. Och han kommer tillbaka till jorden på Domedagen, enligt Islam.

Sådär ja, nu kan jag börja med frågan Var Jesus Gud?

joh 9:17 och därför frågade de den blinde en gång till: "Vad tror du själv om honom, eftersom han öppnade dina ögon?" Han svarade: "Att han är en profet.


Kristendomen... från namnet Christ från översättningen av det grekiska ordet eller namnet Messias, vilket betyder:

Messias
(hebreiska: מָׁשִיַח, Mašíaḥ, arameiska: משיחא, arameiska/syriska: ܡܫܺܝܚܳܐ, Məšîḥā; arabiska: المسيح‎, al-Masīḥ) titel med betydelsen "smord"/"den smorde" eller "den [gudomligt] utvalde".

Så det betyder den utvalde, kommentera ifall jag har fel (tog från wikipedia).

Är Gud, självaste Gud, Universums Herre, Fadern som Skapade Allt, är han -     utvald?

jag lämnar frågan till er...

Okej låt oss fortsätta..

Sa Jesus någongång att han var GUD eller AVGUDA mig?

Nej det gjorde han INTE.

Jesus svarade: "Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren,"
Mark 12:29

Sa han " Viktigast är detta: Hör, Israel, Jag, er Gud, är den ende Herren" ?  JA?   NEJ?
Men tydligen är det viktigast för många kristna att avguda Jesus istället.
och samma här...
Då sade Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka."
Matt 9:10

Fråga: Sa Jesus att vi skulle lyda alla budord som kom?

svar: Enligt matthew gjorde han det. 5:17-18
"Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. "

och 19:16-17
Då kom en man fram till honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?"
Jesus sade: "Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden."

Jesus var väldigt strikt vid att avguda statyer eller liknande, men ändå ber ni framför en staty av honom.

"Thou shall not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in the heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shall not bow down yourself to them, nor serve them."

1 tim 2:5 Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus,

john 14:28 "Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag."

Sa Jesus öppet att han inte är Gud ? ja eller nej?

svar: John 14:28: "Fadern är större än jag."

Va Jesus verkligen Gud, eller var han den profeten som Gud sände ner via Maria? tänk på det..

Nästa fråga till bloggen blir "Vad är treenigheten, och är den sann?".
Ställ frågor osv. Försök att behärska er ilska, tack.

Kärlek till allihoppa och må Gud ge er det bästa. Selam

RSS 2.0