Korsfästelsen

Ur den Heliga Koranen, Allah höjde Jesus själ upp till Sig och lämnade kvar en tom kropp (utan Jesu själ).

157. Och för att ha påstått att de dödat Messias, Jesus, Marias son, GUDs budbärare. I själva verket dödade de honom aldrig - de fick tro att de gjorde det. Alla grupper som tvistar i denna fråga är fulla av tvivel om detta. De har ingen kunskap; de bara gissar. Absolut dödade de honom aldrig.

158. I stället upphöjde GUD honom till Sig; GUD är Allsmäktig, Visast.

-----------------

Svenskt uppslagsord

kors|fäster [²k'år_s:fes:ter Uttal-fäste -fäst -fäst! -fästaverb
avrätta genom att spika fast vid ett kors

--------------

När Muslimer säger att Jesus(fred vare över honom) aldrig dog på korset, så säger kristna att dem har bevis, ögonvittnen, hörsvittnen etc. från Bibeln. Argumenten bloggen använder är inte Koranen, utan självaste Bibeln.

Efter Jesus sk. korsfästelse så återvänder han till det "övre rummet" där dom hade sin sista måltid. Han går in och säger "Shalom alaykum" i hebreiska, som betyder "fred vare över er", också något alla muslimer använder när man hälsar. Så när han sa fred vare över er, så blev hans lärljungar livrädda, skrämda. Varför? För när en Judes eller Arabs farbror, fader, morbror, faster, moster, moder eller någon åker bort för en längre tid så brukar man krama och pussa när man ser dem. Men istället för att göra det så blev hans lärljungar livrädda, vettskrämda. Då svarar den kristna ur Bibeln.

 

"De blev rädda, och i sin förskräckelse TRODDE de att det var en ande de såg." luk 24:37

 

Såg han ut som en ande? frågar muslimen. Nej, svarar den kristna. Men varför ska dem då tro att han var en ande? Då blir den kristna lite förvirrad. Svaret är att hans lärljungar hade HÖRT att Jesus blivit korsfäst, död och begravd i tre dagar. För ingen av lärljungarna hade sett honom bli korsfäst. "Alla övergav honom och flydde" mark 14:50." Så efter att ha hört det här och sen ha sett Jesus Kristus så blir man, naturligt rädd. Så då tror man att han är ett spöke eller ande. Men Jesus ville övertyga dom att han inte är vad dom tror (en ande, spöke). "Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har INTE kött och ben, och det kan ni se att jag har." luk 24:39. Men varför skulle Jesus behöva förklara detta? Jo, för att dom hade trott att han blivit uppväckt från dom döda. Och om vi fortsätter så säger Bibeln.

 

Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: "Finns det något att äta här?" De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. [luk 24:41]

 

Varför åt han? För att bevisa att han var en spöke? en ande? Nej, för att visa att han är sig själv och att han inte är uppväckt från dom döda. För att människor som uppstår från döden blir andar. Om vi tittar på 1 korintierbrevet kapitel 15 så handlar den endast om Jesu uppståndelse. "Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i ENLIGHET med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i ENLIGHET med skrifterna" [1 kor 15:4]. Skrifterna som han pratar om är inte matteus, mark, lukas eller john utan det var några skrifter från 60 år efter kristus, som inte är ögon eller hörsbevis. "Nu undrar någon "Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?"" [1 kor 15:35] och han frågar inte, utan det är en retorisk fråga som han själv svarar på i vers 42-44 "så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir begravt förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande."

 

Och Paul säger att när man uppstår från de döda så blir det i en andlig form, och att tillägga är att halva nya testamentet (14 böcker) har han skrivit. Hans argument är dock att Jesus uppstod från dom döda och det, i en andlig kropp. För att göra saken klar så menar Paul att Jesus var som anden ur flaskan i Aladdin, man ser formen av kroppen men det går inte att röra den eftersom det är en ande. Jesus förklarar i en annan vers när en man frågar om uppståndelsen, hur man är. "De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå." Jesus säger att vi kommer få andlig kropp som inte har kött och ben och kommer vara andliga. Så när Jesus visar att han inte är i andlig form (han bevisar genom att äta en bit stekt fisk) så bevisar han att han inte uppstått från dom döda. För jag hoppas alla förstår att kfc kycklingen som vi äter går till magen, men om vi var i andlig kropp så skulle vi inte ens kunna ta på den. Det är därför han säger till sina lärljungar kom å känn på mina händer, ge mig mat etc. Han försökte trots allt inte visa att han var en ande. Men ändå säger hela den kristna världen att han dog och uppstod från de döda. Vi fortsätter...

 

Innan "korsfästningen" så säger några judar till Jesus matt 12:38, "mästare, rabbi, vi vill se dig göra ett tecken". Alltså ville dom se honom göra ett mirakel, flyga, gå på vatten, vad som helst. Och Jesus svarar i matt 12:39 "Detta onda och trolösa släkte(judarna) kräver ett tecken, men dom ska inte få något annat än Jona-tecknet." Ty liksom profeten Jona var i Valens mage i tre dagar och tre nätter så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter."

 

Så vad var tecknet? Kristna förstår kanske inte vad Jonas mirakel var men här är förklaringen. Låt oss kolla på jonas bok i bibeln, som är väldigt kort. Jona har fått ett befall från Herren, Han ska till Nineve och strafflägga staden för att Gud har sett ondskan där. Istället för att åka dit så flyr Jona till Tarshish (för han är pessimistisk om att kunna klara av sin uppgift) och han tar en båt från Jafo som skulle till Tarshish. Herren sände en stark vind över havet och skeppet var nära att brytas sönder. Alla bad till Gud men Jona hade sovit där nere. Kaptenen väckte honom och sa hur kan du sova? åkalla gud! Men så kom några och kastade lott för att se vem som stod i skuld till detta onda. Så lotten hamnade på Jona och dom frågade Jona massa frågor men Jona svarade Jag dyrkar Herren, himlens Gud och det är jag som står för ondskan, släng mig i havet så att ni oskyldiga människor inte dör pga mig. Så dom slängde honom. 

 

Frågan är nu till er: Var Jona levande eller död? Svar: Han var självklart levande för han pratade med dom och medvilligt blev slängd i havet. Så när en man medvilligt vill bli slängd i havet så behöver man inte strypa honom. Man behöver inte ta hans liv. Han är med på att bli nerslängd, han säger släng mig! Vi alla kan hålla med om att han var vid liv, hoppas jag. Så när han är i havet så kommer en fisk och tar in honom i sin mun (en val), var han död eller levande? levande. Och från fiskens mage så ber han till Gud efter hjälp, enligt bibeln. Och vi vet om att döda män ber inte till Gud efter hjälp, så han var levande. 3 nätter var han i fisken som åkte runt i havet, levande. Och på den tredje dagen så spyr Fisken ut honom på stranden, levande. Det är ett mirakel! För att vi tror att ifall vi kastar en man i havet och en fisk äter upp honom så förväntar vi att han ska dö, om han dör så blir det inget mirakel. Men han dog inte så det blev ett mirakel.

 

Så Jesus sa, som Jona hade sitt mirakel i fiskens mage, så skall jag ha mitt mirakel i jordens mage. Så hur var Jona 3 nätter och 3 dagar i fiskens mage? Levande. Men ändå om vi frågar den kristna; Hur var Jesus i 3 dagar och 3 nätter? då svarar den kristna, död. Man behöver inte vara en präst eller påven för att svara "död" på den frågan, utan alla kristna säger att han var död. Men är det verkligen hur Jona var? Var Jona död i fiskens mage när vi läser om honom i Bibeln? Varför sa Jesus att han skulle göra ett mirakel som Jona men ändå dog medan Jona i sin tur var levande? Ljög Jesus eller var han verkligen levande som Jona? Pratar Jesus sanningen eller Du? Ljuger Jesus eller ljuger Du? Ledtråd: båda kan inte ha rätt. "Ty liksom profeten Jona var i Valens mage i tre dagar och tre nätter så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter."

 

kristna: Nej men han menar bara tiden, han ska vara borta i 3 dagar och 3 nätter.

muslim: Men uppfyllde Jesus det då? alltså att vara borta i 3 dagar och 3 nätter. 

kristna: Ja, det är ju därför vi har långfredagen.

muslim: Vad hände då?

kristna: Jesus blev korsfäst.

muslim: hur länge var han på korset? morgon eller eftermiddag?

 

Vissa kristna svarar 3 timmar eller 6 timmar och vissa säger morgon eller eftermiddag, men låt oss gå förbi detta eftersom det spelar inte så stor roll. Men judarna ville iallafall få upp Jesus på korset så fort som möjligt eftersom dom var rädd att stadsborna skulle strida emot(Jesus var en hjälte för dom, dem älskade honom). Men natten innan så skulle dom ha rättegång och morgonen efter ville dom korsfästa honom. Fast innan dom korsfäster honom så händer massa saker och tiden har rullat så den är ungefär på middagen. Och bibeln säger, så brottom som det var att få upp honom, så mycket brottom hade dom att ta ner honom. Varför? Jo för att sabbaten för judarna började kl 6 på fredagen under Jesu korsfästelses årstid! och man fick inte korsfästa någon under sabbaten såklart. Så dom korsfäste honom (3-6 timmar innan 6), tog ner honom och sen tvättade honom(judisk bad som tar 1 ½ timme ungefär). Så tills nu så hade det blivit afton/kväll. Så om det bibeln säger är sant om att dom korsfäste honom tvättade honom och lade massa saker om honom(så att man var säker på att han inte skulle kunna göra ett nytt mirakel och fly) och la honom i grottan så har det nu blivit kväll.

 

Så låt oss räkna som Jesus sa att han skulle vara som Jona(om det nu är tiden han menar).

Fredag natt skall han ha varit i graven.

Lördag dag skall han ha varit i graven.

Lördag natt var han där.

Söndag morgon går maria magdalena till graven och graven var tom.

 

När Jesus var i det rummet där de skulle ha sin sista måltid så bad han sina lärljungar att sälja det dom har och köpa svärdar. Svärdar för att skära äpplen? Nej. se lukas 19:27 "Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn." så Jesus lärljungar vad villiga att dö för honom, gå till fängelset för hans skull. Och när Jesus går med sina lärljungar mot Judarna så hämtar judarna tillräckligt mycket folk för att kunna vara starkare än jesus och hans lärljungar. Så Jesus säger "Ta ner era svär, för de som lever med svärdet, skall dö av den." Men han visste det här redan, ja. Men förhållanden ändras och människan ändras och han var en Mästare och kom inte för att dö, han dog heller inte och blev aldrig mördad eller korsfäst. För allt han gjorde, hur han betedde sig, pratade och rörde sig tydde på en man som undkommit döden, inte en man som har uppstått från de döda.

 

Som http://www.robertablahad.blogspot.com citerade.

"Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas." (Matt 7:8)

 

Alhamdulillah. Assalamo alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

All beröm tillhör Allah. fred, nåd och välsignelser till er från Allah.


Kommentarer
Postat av: :D fortsätt

Bra kämpat :) ge inte upp forsätt

2009-05-29 @ 20:27:54

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0