Svar 8/9-10

Jesus sade i första johannes 4:1 "Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen."

Det jesus vill säga oss är att inte tro på falska andar, såsom Jehovas vittne ledarna i USA som påstår att de räknat ut domedagens tidpunkt och alla tror på dom. Eller som en bonde jag känner från Turkiet som blivit galen och säger att han ska rädda världen när vi satt och drack te en eftermiddag. Han är typ 60 något.
En sann ande, profet, är den som värnar om alla tidigare bibliska profeter och främst budskapet om en GUD. Sist jag kollade så dök Jesus namn 25 gånger i Koranen. Är Islam påhittad så är Jesus det också. Mohammed anses av många historiker vara en av de största och respektabla personer vi haft på den här jorden. Där han vände sig till slaven och den nedre folkdel av kapitalismen.

Vi har GUD, varför behöver du en helig ande, nöjer du dig inte med GUD, du vet, den Allsmäktige? :)

Selam Aleikom

Svar 8/9-10

Nej jag stämmer helst inte träffar med personer via internet.
Speciellt inte med dig då du inte intresserar mig kunskapsmässigt.

Mohammed hade aldrig någon lärare klicka här för mer info.
"Mohammeds svärfar var kristen", okej, det var nog ganska många innan Mohammed blev utvald till profet, då fanns det bara ett fåtal som valde att inte följa honom, resten följde honom och mådde bra.
Treenigheten lärde Jesus aldrig ut, hänvisar till bibeln.

Nej Gud kommer döma dom som delar in honom i tre grupper (dig) eller de som överhuvudtaget inte tror på honom. Resten kommer inte bli besvikna. Jesus kommer inte känna igen de som gör saker i hans namn på Domedagen, typ "In Jesus name, i hope you get well" enl. bibeln.

Islam är inte påhittad. Den värnar om tron på Gud och fred på jorden och Livet Efter, enkelt. Du borde läsa Koranen om du tvivlar på dig själv eller känner dig förvirrad, den som söker skall finna.

Selam Aleikom

Svar 8/9-10

Länge sen, hoppas er ramadan har gått bra och till er icke-muslimer så hoppas jag att ni tyckt om och reagerat på mina analyser och frågeställningar kring den manskapade religionen kristendomen.
En kommentar från en jesu-anhängare skulle jag vilja tro och texten nedan är mitt svar.

Rab Yehoshua. Rabbi betyder "min herre/lärare/mästare". Rab betyder bara "herre/lärare/mästare" så vi skriver på det viset "Rab Yehoshua" och avstår från språkliga fel och håller oss vid respekt för det bibliska språket, hebreiska.
Mohammed hävdade aldrig att vi skulle följa Jesus, men det ändrar inte på faktumet att Jesus var vår utvalde messias. Det finns flera saker jag skulle vilja gå igenom först men det jag till en början vill ta upp är gamla testamentets autenticitet. Gamla testamentet skrevs inte av Moses eller Gud. Såsom Koranens skriftliga version och Haditen inte skrevs av Mohammed så skrevs inte GT av Moses. Ej heller av Gud. Den kan ha varit inspirerad men det ändrar fortfarande inte GT:s literära uppbyggnad. Det jag menar är. När Gud pratar till Moses eller Abraham pratar till Gud så får vi aldrig se någon Förstapersonsperspektiv utan alltid Third person omniscient point of view. Det vi då vet är att det inte är Gud som skriver från sitt perspektiv och inte heller Moses utan någon tredje person, vilket i spirituella budskap gör det enormt oautentiskt.
Islam godkänner inte att man säljer pojkar och flickor för silvermynt eller anser att massa incestberättelser som ett smart sätt att sprida budskap på. Islam är simpel och alla kan förstå vad koranen vill säga. Jag kan exempelvis inte läsa något kapitel ur ezekiel utan att det ska stå om krigsdöd eller otukt.
Det vi kan ta hänsyn till är vad Koranen egentligen säger. Om du nu skulle bemöda dig med att läsa koranen så kan du redan i början av det andra kapitlet få svar på vad vi, muslimer, ska följa. Första kapitlet är dryga en sida, efter det så skrivs detta.

[2:0] I Gud, den Barmhärtige förbarmarens namn.
[2:1] A.L.M.
[2:2] Denna uppenbarelse är ofelbar, en ledstjärna för de rättfärdiga.

Denna uppenbarelse betyder Koranen, Guds enda autentiska testamente idag, ett övermänskligt språk och budskap med tydliga skriftliga meningar och melodifyllda recitationer. Vi ska inte följa någon profet eller människa före koranen, eftersom deras ord genom historien kan ha förändrats vid återberättelser.
Visst kan vi följa andra människor och profeter men på ett villkor: handlingarna ska vara i jämlikhet med Koranen. Koranen fungerar som en recitation och inte historieberättelse av dokumentation på profeter, därför kan den inte ändras lika enkelt, såsom Michael jacksons - beat it låt inte kan ändras så enkelt. Det vi ska följa är Koranen då Gud gång på gång uppmanar till spirituell och formell frid.

Jesus och Mohammeds budskap kommer aldrig att motsäga varandra, båda trodde på En Gud och handlade rättfärdigt och syndade aldrig. Båda blev utvalda i endast ett syfte, att framföra budskapet om tron på Allah.
Enkel logik som du gjort svårt för dig.

Selam Aleikom.

RSS 2.0