I am a Muslim


Treenigheten - en lögn.

Ur gamla testamentet, nya testamentet och koranen;

Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en! - 5 moseboken 6:4
Jesus svarade: "Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, - mark 12:29
Proklamera: "Han är Den ende GUDen." - Koranen 112:2

Notera hur profeten Jesus säger ", vår Gud" då han inkluderar honom under Guds allmäktighet och inte någon lika.

Profeten Jesus säger i Nya Testamentet "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud."
Om profeten Jesus nekar att han är god utan tillger endast Gud den egenskapen, hur kan då en förnuftig person sätta honom på samma nivå som Gud? Bara för Gud talar vackert igenom profeten Jesus behöver det inte betyda att profeten Jesus är självaste Gud. Och ifall den kristna säger att "Nej men han talar inte igenom honom, det är han själv som är Gud" så går det emot profetiorna ur Gamla testamentet om en profet som ska komma och Gud ska tala igenom honom, inte vara honom.

En hypotesaktig dialog;
K: Ni muslimer tror på injeel(jesus bok "nya testamentet"), varför nekar ni det som står då?
M: Ja vi tror på det som nedsändes till profeten Jesus, vi tror på Jesusevangeliet. Vart är den?
K: Vi har ju markevangeliet, lukasevangeliet, paulevangeliet.
M: Men vart är Jesusevangeliet? Jag vill se en Jesus skrift, inte någon grek som knappt såg honom.
K: Vi har det inte, men det speglar vad Jesus säger.
M: Det är knappt 10% citat ur vad Jesus säger, resten är egna tankar och "inspirationer" från människor och inte profeter.
K: ...

Enligt
Encyclopedia of Religion Vol. 15 1987
New Catholic Encyclopedia
Encyclopedia of Religion och Encyclopedia Brittanica 1976
... så finns inte ordet så väl som läran om treenigheten i bibeln, nya och gamla. Ingenting tyder på att Fadern, Sonen och det Heliga Anden är lika väsen.

Den kristna tron bygger på ett "mystery of Christ" vilket är ett mysterium om formeln av GUD. Mysteriumet har en ostadgad teori på att GUD är TRE men fortfarande EN. 1+1+1=1, 3=1... Profeten Jesus talade aldrig om en treenighet, han talade kontinuerligt om EN Gud och att man ska tillbe honom, avguda honom och göra saker i hans namn. Vilket Muslimer gör idag, men inte de flesta kristna. Kristna ber till Jesus, Avgudar honom och gör saker i hans namn.


Tron bygger på att dessa tre är ett och dessa tre är GUD.
Fadern är Gud, Sonen är Gud och heliga anden är Gud.
Men de är inte tre gudar utan En Gud.

Fadern är allsmäktig, Sonen är allsmäktig och heliga anden är allsmäktig.
Men de är inte tre allsmäktiga utan En Allsmäktig.

Fadern är en person, Sonen är en person och heliga anden är en person.
Men de är inte tre personer utan En Person.

Låt oss säga att du var en sjuksköterska i stallet där profeten Jesus föddes. Skulle du för en sekund (utan att ha den tro du har idag, utan med ett rent sinne) tro att det lilla hjälplösa barnet är din Gud, din Jehova, din Allah? Estafrallah.
Låt oss säga att du och dina två andra syskon är tripletter, man kan inte se skillnaden på er ALLS. Och en av er begår mord, kan vi åtala den andre? Nej, varför? För att dem är olika personer. Accepterar man treenigheten bör man acceptera att man borde åtala den andre. Säger den kristna "De har olika uppgifter men är En Gud" så bör denne förstå att ifall de har olika uppgifter så är dessa olika personer.

Låt oss fortsätta...
Kristna bekänner att Jesus är Gud eller en tredjedel av Gud, men fortfarande Gud.
Varför? Jo för att John sa det!
Johannes 1:1 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.
Det här erkänner www.kristendom.blogg.se också, de citerar det här och säger "Här titta! Vi har bevis."

Men dessa misslyckas med att undersöka vad deras "Gud" säger.
Min fråga är, talade Johannes svenska? Nej, han talade och skrev på grekiska. Så låt oss kolla vad det här betyder.

Det fanns en grekisk filosof några årtionden före Johaness vid namn FILO. Det här är vad FILO skrev.
Johannes kopierade detta och skrev detta i sitt evangelium.
Istället för att det här skulle vara inspirerat av Gud, så var det FILOs arbete.
Här är översättningen till ordet "Gud" på grekiska. Ho Theos.
Översättningen till ordet "gudar" på grekiska är. Ton Theos.

Ho Theos=Självaste Gud, Allah, Ellah.
Ton Theos=Vanliga gudar.

Här är John 1:1 analys på det ursprungliga ordet.

"Ordet fanns hos Gud." Gud här är Ho Theos.
"Ordet var Gud." Gud här är Ton Theos, vilket betyder en gud.
Men Varför har man översatt det här till ett stort G?
Svar: Kristna vill att "Ordet" Jesus, ska vara Gud. Även fast fallet inte är så.

Konsekvensen är att religion faller för en falsk översättning när en som undersöker det här får reda på detta.
(som jag gör just nu)
Man ska aldrig behöva ljuga.

Och John 14:6-7 där profeten Jesus säger "Ingen kommer till Fadern förutom genom mig, har ni sett mig har ni sett Fadern"
Självklart ska man gå igenom Jesu lära för att komma till himmelen.
Självklart ska man gå igenom Moses lära för att komma till himmelen.
Självklart ska man följa Muhammeds lära för att komma till himmelen.
Men detta betyder inte att Jesus, Moses och Muhammed är Gud? Eller ens är i samma nivå. Budskapet är EN. Alla hade samma budskap. Att tro på En Allsmäktig Gud!
Som profeterna Jesus och Muhammed sa, Ehed Ellah respektive Ahad Allah. Inte Ehed Jehova. Eller Ehed Treenighet.
Detta är bara vad folk hittar på. Egna tolkningar.
Har man sett budskapet så har man sett Ellah, Allah men inte fysiskt utan andligt och budskapsmässigt.

Muhammeds ord var Allahs ord, Jesus ord var Allahs ord.
Har man hört orden har man hört Allah.

Om jag var en kristen så skulle jag följa vad profeten Jesus sade. Han är trots allt "the Master", "Rabbi", "Läraren".
Paul är inte profeten, eller? Lukas är inte Messias, eller? Johannes är inte Guds "Son", eller?
Dock följer folk blint vad thessaloniker, hebreer, kolossier, korintier, efesier skriver.
Det är bara Paul, Paul, Paul, Paul och PAUL!
Inte profeten Jesus! Jag vill veta vart Jesus Gospel är, vart är Jesus evangeliumet?

Sammanfattning: Det här är inte hebreiska, grekiska eller något annat språk, det här är bara vad ni vill tro och
hur ni leker med orden. Det finns inget ärligt översättande av Bibeln. Er skrift är krossad och rent ut sagt långt ifrån Profeten Jesus lära.
Profeten Jesus sade,

Min fader är större än jag.           Treenigheten bemärker att Jesus är liksidig med Gud och Heliga Anden
Min fader är större än Allt.           Treenigheten bemärker att Jesus är lika stor som Fadern
Jag kan själv göra Ingenting.       Treenigheten bemärker att Jesus är lika stark som Fadern
Avguda inte mig.                        Treenigheten bemärker att Jesus är gudomlig och bör därför avgudas.
Be inte till statyer, gudabilder.     Googla bara på treenigheten och se hur man dyrkar TRE gudabilder.
Jag vet inte om Domedagens tid  Treenigheten bemärker att Jesus är Allsmäktig, men vet inte tiden på Domedagen.
Jag är inte Gud                           Treenigheten bemärker att Jesus är Gud.
Gud är EN.                                 Treenigheten.


Den Heliga Koranen

19:29 kapitel Maria;
Hon pekade på honom. De sa, "Hur skulle vi kunna tala med ett spädbarn i sin krubba?"
(Spädbarnet talade och) sa, "Jag är en ALLAHs tjänare. ALLAH har givit mig skriften och utnämnt mig till profet.
Han har välsignat mig vart jag än går, och ålagt mig att iakttaga Bönerna och den obligatoriska välgörenheten så länge jag lever.
Jag ska hedra min mor; Han har inte gjort mig till en olydig rebell.
Och frid vare med mig dagen jag föddes, dagen jag dör och dagen jag återupplivas(Domedagen).

4:171 kapitel Kvinnor;
"O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er religion, och säg inte om ALLAH annat än sanningen.
Messias, Jesus, Marias son, var en av ALLAHs budbärare, och Hans ord som Han sänt ner till Maria, en uppenbarelse från ALLAH. Därför ska ni tro på ALLAH och Hans budbärare.
Säg inte "Treenighet."
Ni ska låta bli för ert eget bästa. ALLAH är endast en gud. Prisad vare Han; Han är alltför ärorik för att ha en son. Allting i himlarna och på jorden tillhör Honom. ALLAH räcker som Herre och Mästare."

Selam Aleykum eller som profeten Jesus sade; Shalom Alaykom.

Frid vare med er!


RSS 2.0